Transactievoorwaarden

Ik houd van duidelijkheid, U doet zaken met ParmaCom, een reeds 40 jaar oude onderneming waar ik de enige bestuurder van ben.

Leveringsvoorwaarden webwinkel

Deze webwinkel maakt geen deel uit van een winkelorganisatie. Tevens is er geen fysieke winkel aanwezig. Voor deze webwinkel zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaatst u een bestelling bij de webwinkel, dan gaat u automatisch akkoord met de leveringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Voorwaarden levering diensten

 

Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke de afnemer van ons afneemt. Onder afnemer wordt verstaan elke natuurlijke- of rechtspersoon, welke een dienst afneemt via deze website. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Totstandkoming overeenkomsten

Na het plaatsen van uw elektronische bestelling middels de software op deze website is er een overeenkomst tot levering en afname aangegaan. Wij houden ons voor deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s. Alle prijzen vermeld bij de diensten zijn inclusief BTW.

Betaling en levering

Na bestelling ontvangt de afnemer direct vanuit deze software een overzicht van het bestelde. De dienst(en) zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Indien afnemer er voor gekozen heeft om niet elektronisch te betalen zullen wij een factuur sturen. 

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie over de aangeboden diensten en de daarbij behorende prijzen. Aan de inhoud van de website kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

De uitgevoerde diensten kunnen niet worden herroepen.